a man in a suit standing in front of a screen.

Takk til alle kunder og god jul

Vi ønsker å takke alle våre kunder for samarbeidet i året som har gått og ser frem til videre samarbeid i året som kommer.

Del her

Facebook
LinkedIn

2022

Året 2022 startet med et første kvartal som var preget av pandemien, men etter første kvartal økte aktiviteten og vi har hatt jevn vekst.
Totalt for året ender vi med en omsetning i området 110 MNOK. Vi har positivt resultat og sunn drift. Vi har hatt over 500 ansatte i jobb gjennom året, og rekruttert ca 100 ansatte til kunder.
Etter to år med usikkerhet kontinuerlige tilpasninger knyttet til covid19 har også 2022 vært et år, hvor ytre faktorer har påvirket virksomheter og ansatte i større, eller mindre grad. Krigen i Ukraina, energikrise med vedvarende høye strømpriser, økt inflasjon og økte renter, er noe som også blir en del av hverdagen inn i 2023.

Offshore størst

Vår største vekst i løpet av året har vært innen bemanning til on-/offshore. Vi har ca 160 ansatte, som jobber innen næringen som bidrar til energiproduksjon til Europa, noe som er svært kritisk i den energikrisen Europa befinner seg i. Vi har valgt å gi en julegave til støtte for Ukraina via President Zelenskyjs initiativ United24.

Nye innleieregler

Videre har året gitt nye føringer fra myndighetene med bl.a. innføring av åpenhetsloven, fjerning av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, samt en beslutning om å innskrenke mulighetene for innleie fra 1.juli 2023. Vår bemanningsvirksomhet, hvor vi leier ut våre egne faste ansatte til kunder, vil i svært liten grad berøres av sistnevnte lovendring. De fleste av våre store kunder har tariffavtale med stor fagforening, og har anledning til å leie inn arbeidskraft etter avtale med tillitsvalgt også etter innføring av nye regler. De få kundene som vil bli berørt av de nye reglene vil vi kunne bistå i form av rekruttering.

Rekruttering

I løpet av 2022 har vi videreutviklet vår rekrutteringstjeneste, og erfart at vi løser oppdrag i et variert spekter av bransjer og fagområder. Flere av våre rådgivere har fått ytterligere hevet sin kompetanse, slik at vi står enda sterkere rustet til å løse rekrutteringsoppdrag for våre kunder i året som kommer.

Våre planer for 2023 er å fortsette å videreutvikle oss, og å være mer synlige både på digitale flater, men også gjennom nettverk med fysiske møter. Vi planlegger å utvide med flere ansatte utover de 17 dyktige ansatte vi har, og vi ser frem til å fortsatt være en attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartner.

Vi benytter anledningen å ønske deg og dine en riktig god jul og et godt nyttår!

Beste hilsen
Sigmund Høye

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

To forretningsfolk som fremmer bærekraftig arbeidskultur ved å håndhilse på et kontor.
Nyheter

Siste nytt om arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men den forventes å øke. Det er fortsatt høyt press på arbeidsmarkedet og vanskelig å rekruttere. Det er derfor viktig å jobbe med god bedriftskultur og å forebygge turnover blant de ansatte.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips