våre tjenester

HR rådgivning

Vi tilbyr HR rådgivning – tilpasset ditt behov. Første fase er som regel at vi gjennomfører en medarbeiderundersøkelse for dine ansatte som vil gi oss en kvalifisert indikasjon på status i din bedrift. Fokusområder er som regel arbeidsmiljø og trivsel, for at de ansatte skal kunne prestere optimalt på jobb.

BEDRE ARBEIDSMILJØ OG TRIVSEL –> ØKT PRESTASJON -> BEDRE RESULTATER

Sammen med deg som leder, finner vi en strategi for hvordan vi bruker svarene i undersøkelsen på best mulig måte for deg og dine ansatte.

Det er opp til deg om du ønsker et samarbeid som omhandler rådgivning og sparring med deg som leder isolert sett, eller om vi skal involveres mer aktivt i en-til-en samtaler med dine ansatte.

Vi erfarer at vi som en objektiv tredjepart kan føre til mer ærlig tilbakemelding fra de ansatte, noe du som leder har nytte av.

Hva kan vi tilby?

Andre områder vi kan tilby rådgivning på:

Personalledelse

Personaladministrasjon

Hvordan kan denne tjenesten gjøre hverdagen bedre for deg og dine ansatte?

For ledere

For ansatte

Hva kan de positive effektene av tjenesten være?

Kontakt oss i dag

La oss gjøre hverdagen bedre for deg og dine ansatte med HR – Rådgivning

– Sigmund Høye, Daglig leder