Velger du oss som din samarbeidspartner jobber vi aktivt for å selge inn din bedrift til aktuelle kandidater og sikrer profesjonalitet i prosessen fra a til å.

våre tjenester

Rekruttering

En viktig oppgave for en bedriftsleder er å ansette de rette personene med riktig bakgrunn og motivasjon til å bli en ressurs i bedriften. En vellykket ansettelse skal være i tråd med virksomhetens både nåværende og fremtidige behov, og overordnet strategi skal gjenspeiles i valget av hvem man ansetter.

En riktig ansettelse kan bidra til å gi din virksomhet konkurransefortrinn, mens en feilansettelse kan vise seg å være ødeleggende for arbeidsmiljøet og ende opp med å bli en kostbar affære. Viktigheten av å treffe med ansettelsen gjør at mange bedrifter velger en profesjonell samarbeidspartner til rekruttering.

Rekrutteringsrådgiver

Våre rekrutteringsrådgivere har lang erfaring og god forretningsforståelse. Dette gjør at vi ser din virksomhet fra utsiden og kan komme med nye innfallsvinkler og løsninger. 

Kontakt oss i dag

La oss finne kandidatene du trenger. Vi setter våre kompetente rådgivere på saken.

partner innen rekruttering

Derfor velger du Veksthuset

Vi vet at administrering av arbeidstakere koster tid og penger. Men alle virksomheter trenger både riktige ansatte og nok arbeidskraft – noe som ofte kan gå opp og ned etter sesong og oppdragsmengde.

Med Veksthuset som partner kan du fokusere på din kjernevirksomhet, mens vi på en profesjonell måte ivaretar;