våre tjenester

Rekruttering

En viktig oppgave for en bedriftsleder er å ansette de rette personene med riktig bakgrunn og motivasjon til å bli en ressurs i bedriften. En vellykket ansettelse skal være i tråd med virksomhetens både nåværende og fremtidige behov, og overordnet strategi skal gjenspeiles i valget av hvem man ansetter.

En riktig ansettelse kan bidra til å gi din virksomhet konkurransefortrinn, mens en feilansettelse kan vise seg å være ødeleggende for arbeidsmiljøet og ende opp med å bli en kostbar affære. Viktigheten av å treffe med ansettelsen gjør at mange bedrifter velger en profesjonell samarbeidspartner til rekruttering.

Rekrutteringsrådgiver

Våre rekrutteringsrådgivere har lang erfaring og god forretningsforståelse. Dette gjør at vi ser din virksomhet fra utsiden og kan komme med nye innfallsvinkler og løsninger. 

Lederstillinger

Lederstillinger er en rekrutteringsoppgave som krever ekstra god forståelse av virksomheten les mer om rekruttering til lederstillinger her

Velger du oss som din rekrutteringsbyrå jobber vi aktivt for å selge inn din bedrift til aktuelle kandidater og sikrer profesjonalitet i prosessen fra a til å.

En profesjonelt rekrutteringsbyrå

En vellykket ansettelse kan bidra til å øke virksomhetens konkurransefortrinn. En rekrutteringsprosess skal sørge for at ansettelsen er i tråd med oppdragsgivers nåværende, samt fremtidige behov.

Man får en sparringpartner som bidrar til å se nye innfallsvinkler og løsninger, som øker sannsynligheten for å finne de rette kandidatene og oppnå en vellykket ansettelse.

Rekrutteringsprosessen

Kravspesifikasjon

En grunnleggende del av en vellykket rekrutteringsprosess er forarbeidet. Vi sette oss grundig inn i oppdragsgivers behov og forventninger. Vi innhenter informasjon om selskapet, rollen, bedriftskultur, og strategiske utfordringer i bransjen.

 

Profesjonell annonsering

Basert på kravspesifikasjonen utformer vi en stillingsannonse med mål om å treffe aktuelle kandidater. Vi gir deg rådgivning på hvilken annonsepakke som er best tilpasset ditt behov. Fellesnevneren er at annonsering er målrettet mot spesifikke målgrupper basert på kravspesifikasjon. 

 

 

Aktivt søk og effektiv søknadshåndtering

Det gir betydelig større effekt å kombinere målrettet annonsering med aktivt søk. Et aktivt søk kan innebære både aktivt søk i databaser og nettverk, samt headhunting av konkrete kandidater. Vi er vant med å være effektive, profesjonelle og diskrete i søkeprosessen.
Vi benytter LinkedIn Recruiter Professional - profesjonell utgave av søk, dialog og håndtering av LinkedIn-brukere. 

 

Intervju og referanser

Etter innledende samtaler utfører Veksthuset Personal dybdeintervjuer med kandidatene. Vi fokuserer på kombinasjonen av kompetanse og personlig egnethet vurdert mot kravspesifikasjonen. Videre undersøker vi referanser på selekterte kandidater. 

 

Kandidatpresentasjon

I samråd med oppdragsgiver screenes kandidatene ned til utvalgte finalekandidater. Oppdragsgiver mottar egen rapport på hver kandidat i forkant av fysisk møte, eller videomøte. I utvalgte prosesser presenterer kandidatene sin løsning på et forhåndsdefinert case i møte med oppdragsgiver. 

 

Kvalitetssikring

Vi er sertifisert i testverktøyene til Aon Assessment (tidligere C-ute) og Neo-Pi-R. Vi kan gjennomføre både personlighets- og evnetester. 
Vi tilbyr også kredittsjekk, politiattest etc etter forespørsel.

 

Endelig utvelgelse og ansettelse

Oppdragsgiver står for endelig utvelgelse med vår rådgiver som aktiv sparringpartner i prosessen.  Vi bistår med utforming av ansettelsesavtale etter forespørsel. 

ledere ler

rekrutteringsbyrå

Lederstillinger

Lederskap er viktig, uansett bedrift og ledernivå. Det er en krevende prosess med ansettelser, og en feilansettelse koster både tid og penger.

Våre rekrutteringsrådgivere har lang erfaring og bred forretningsforståelse. Dette gjør at vi evner å sette oss inn i din bedrifts strategiske situasjon og kan komme med nye innfallsvinkler og løsninger. Forventningsavklaring er kritisk for en vellykket rekruttering. I forventningsavklaring ligger mange elementer utover bedriftens krav om kompetanse og personlighet for en ideell søker. Andre viktige avklaringer er:

Vi er din helhetlige rekrutteringsrådgiver. Vi har lang erfaring i hvordan en virksomhet bør profilere en stilling ut i markedet og hvordan det presenteres i ulike digitale kanaler. I en rekrutteringsprosess inngår utforming av annonse, som godkjennes av kunden, utvelgelse av kandidat, intervjuer, referansesjekk og testing om dette er ønskelig. Vi kan også bistå med arbeidsavtaler ved ansettelse. Gjennom våre digitale kanaler og egne nettverk, har vi mulighet til å nå kandidater som kanskje ellers ikke ville respondert på en ordinær stillingsutlysning.

Kontakt oss i dag

La oss finne kandidatene du trenger. Vi setter våre kompetente rådgivere på saken.

– Sølve Hogner Aaflot

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips