Usikre tider – hva kan du som leder gjøre for de ansatte?

Fra en tid etter korona med lav arbeidsledighet og høyt press på arbeidsmarkedet er det nå blitt mer usikre tider for mange.

Del her

Facebook
LinkedIn

Usikre tider?

Krig, økte priser på strøm, mat og annet, samt økte renter er noe som påvirker mange virksomheter og ikke minst påvirker hverdagen til mange mennesker. Hvilke tiltak kan leder gjøre for de ansatte i usikre tider?

Det å lytte til de ansatte og la de ansatte føle seg sett og hørt gir økt tillit til leder. I vanskelige tider er det trolig enda viktigere enn i oppgangstider.

Temperaturmålinger i form av medarbeiderundersøkelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler er et konkret virkemiddel for at de ansatte skal få mulighet til å komme med sine tilbakemeldinger.


Stemmer de ansattes tilbakemeldinger med lederens oppfatning av hvordan situasjonen er? Ved anonyme undersøkelser har alle ansatte anledning til å komme med en ærlig tilbakemelding om temaer som arbeidsmiljø, hvordan de opplever ledelsen i virksomheten, hvordan de trives med arbeidsoppgaver og hvor fornøyd de er med egne utviklingsmuligheter.

Det er nyttig for deg som leder å få avstemt om det er samsvar mellom din oppfatning av kart og hvordan terrenget reelt er hos de ansatte.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen kan være med på å danne et grunnlag for fokusområder i medarbeidersamtalene.

Gjennom en-til-en samtaler får man anledning til å gå dypere til verks, og til å få relevant informasjon opp til overflaten.

Har man f.eks. ansatte som bruker mye tid på å bekymre seg for den økte usikkerheten i samfunnet, egen privatøkonomi eller virksomhetens økonomiske utsikter, kan det være nyttig å få muligheten til å dele denne informasjonen med leder.

Forskning viser at en leder som lytter og gir tillit motiverer til ekstra innsats og sykefraværet går ned. Dessuten kan det forebygge problemer og misnøye.

Sigmund Høye

Daglig leder

+47 91 84 29 26

Spør oss om bistand

Vi i Veksthuset Personal AS kan bistå i utforming og utsendelse av medarbeiderundersøkelse for din virksomhet, samt å være en sparringpartner for videre håndtering av resultatene fra undersøkelsen.

Vi kan også gjennomføre en-til-en samtaler med ansatte i din virksomhet.

Les mer her: HR Rådgivning

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Ta kontakt

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips