a man in a suit standing in front of a screen.

Takk til alle ansatte og god jul

Vi ønsker å takke alle våre ansatte for innsatsen og samarbeidet i året som har gått og ser frem til videre samarbeid i året som kommer. Våre dyktige ansatte er hovedgrunnen til at våre kunder er så fornøyde med vår tjeneste – tusen takk!

Del her

Facebook
LinkedIn

2022

Året 2022 startet med et første kvartal som var preget av pandemien, men etter første kvartal økte aktiviteten og vi har hatt jevn vekst.

Totalt for året ender vi med en omsetning i området 110 MNOK. Vi har positivt resultat og sunn drift. Vi har hatt over 500 ansatte i jobb gjennom året, og rekruttert ca 100 faste ansatte til kunder.

Etter to år med usikkerhet kontinuerlige tilpasninger knyttet til covid19 har også 2022 vært et år, hvor ytre faktorer har påvirket virksomheter og ansatte i større, eller mindre grad. Krigen i Ukraina, energikrise med vedvarende høye strømpriser, økt inflasjon og økte renter, er noe som også blir en del av hverdagen inn i 2023.

Offshore
Vi rekrutterer og bemanner innen et bredt spekter av bransjer og fagomårder, men vår største vekst i løpet av året har vært innen bemanning til on-/offshore. Vi har ca 160 ansatte, som jobber innen næringen som bidrar til energiproduksjon til Europa, noe som er svært kritisk i den energikrisen Europa befinner seg i. Vi har valgt å gi en julegave til støtte for Ukraina via President Zelenskyjs initiativ United24.

Endringer
Videre har året gitt nye føringer fra myndighetene med bl.a. innføring av åpenhetsloven, fjerning av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, samt en beslutning om å innskrenke mulighetene for innleie fra 1.juli 2023. Vår bemanningsvirksomhet, hvor vi leier ut våre egne faste ansatte til kunder, vil i svært liten grad berøres av sistnevnte lovendring. De fleste av våre kunder har tariffavtale med stor fagforening, og har anledning til å leie inn arbeidskraft etter avtale med tillitsvalgt også etter innføring av nye regler.

Våre planer for 2023 er å fortsette å videreutvikle oss, og å være mer synlige både på digitale flater, men også gjennom nettverk. Vi opplever at mange av våre nye ansatte har blitt rekruttert av de vi allerede har i jobb – det ser vi som en stor tillitserklæring.

Vi benytter anledningen å ønske deg og dine en riktig god jul og et godt nyttår!

Beste hilsen fra oss i Veksthuset Personal AS

Sigmund Høye
Daglig leder

 

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

To forretningsfolk som fremmer bærekraftig arbeidskultur ved å håndhilse på et kontor.
Nyheter

Siste nytt om arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men den forventes å øke. Det er fortsatt høyt press på arbeidsmarkedet og vanskelig å rekruttere. Det er derfor viktig å jobbe med god bedriftskultur og å forebygge turnover blant de ansatte.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips