våre tjenester

Strategisk HR ledelse?

I målgruppen for strategisk HR ledelse finner vi i hovedsak virksomheter innen små- og mellomstore bedrifter. Ofte de uten egen HR avdeling som kan støtte daglig leder. Personal/HR-ledelsen blir derfor en av daglig leders oppgaver i en allerede hektisk arbeidshverdag.

Vi tilbyr å være daglig leders forlengede arm innen personal/HR-ledelse. Vi hjelper til å skape samvariasjon mellom strategiske mål og de ansattes fokus – derav navnet strategisk HR ledelse.

HR rådgivning

Med oss som samarbeidspartner innen strategisk HR ledelse har du en fast sparringpartner innen prestasjons- og personalledelse.

Prosessen begynner med å kartlegge status på de ansattes trivsel gjennom en medarbeiderundersøkelse. Denne avdekker om organisasjonens oppfatning av status korrelerer med ledelsens oppfatning. Resultatene er med på å sette kurs for ledelsens fokus videre.

Medarbeidersamtale

Videre gjennomfører vi medarbeidersamtaler med utviklingsmål i takt med bedriftens strategiske mål. Dette har flere positive effekter. På den ene siden blir de ansatte sett og hørt på en ny, positiv måte og de vil oppleve at de får en tilleggstjeneste utover hva som er normalt. For bedriftens side får man en profesjonell aktør til å gi lederen mer informasjon og bedre beslutningsstøtte for videre fokus.

Prestasjonsledelse

Vi blir din sparringpartner på prestasjonsledelse. I tillegg økes de ansattes fokus på egen utvikling og eget bidrag til bedriftens strategiske mål.

Vår tjeneste inneholder jevnlig oppfølging og samtaler definert i et årshjul. På den måten sørger vi for kontinuitet og trygghet for både deg som leder, og dine ansatte.

vekshuset logo video
Start video

Vi bidrar i samarbeid med leder til at de ansatte får økt fokus på bedriftens visjon og strategiske mål.

Vår tjenester innen for strategisk HR:

For ledere

For ansatte

Kontakt oss i dag

Be om rådgiving vedrørende HR-Ledelse.