Stor mangel på arbeidskraft

Mangelen på arbeidskraft kan sies å være en vesentlig konkurransehemmende faktor for mange virksomheter. Det hjelper ikke å ha en lønnsom forretningsmodell om man ikke får utvidet organisasjonen i takt med mulighetene som finnes i markedet.

Del her

Facebook
LinkedIn

Ifølge NHOs Kompetansebarometer har 6 av 10 bedrifter et udekket kompetansebehov, og hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i den kompetansen de trenger. Konsekvensene av dette er at 4 av 10 NHO-bedrifter har tapt kunder eller markedsandeler, og tilsvarende andel har kansellert, eller utsatt planlagt utvidelse av egen virksomhet.

Mangelen på arbeidskraft kan sies å være en vesentlig konkurransehemmende faktor for mange virksomheter. Det hjelper ikke å ha en lønnsom forretningsmodell om man ikke får utvidet organisasjonen i takt med mulighetene som finnes i markedet.

Økt konkurranse

En undersøkelse fra KPMG i 2021 bekrefter inntrykket; det er økt konkurranse om kompetanse og dermed mer krevende for virksomheter å få tak i de rette ansatte.

På bedriftssiden betinger fremveksten av nye forretningsmodeller at ledere også må tenke nytt omkring kompetansebehov. Kompetansen man hadde behov for i fjor er ikke nødvendigvis den samme kompetansen man har behov for i år. Samtidig er arbeidstakere mer bevisste på hva de ønsker å få ut av en jobb.

Flere ønsker å jobbe i en virksomhet som har et formål og et verdisett, som stemmer overens med egne verdier. Purpose-delen av jobben har mer å si i dagens arbeidsmarked, enn det hadde tidligere.

Arbeidstakere er også mer opptatt av hva virksomheten kan tilby dem i form av både personlig utvikling og karrieremuligheter.

– Skal man nå ut til aktuelle kandidater må man ofte benytte flere kommunikasjonskanaler enn før. En kombinasjon av annonsering på tradisjonelle kanaler som finn.no, kampanjer på sosiale medier, samt bruk av andre mediekanaler treffer bredt.

Sigmund Høye, daglig leder Veksthuset Personal AS FOTO: CoreCom

Hva betyr dette?

Utfordringene beskrevet over innebærer at det er mer arbeidskrevende å få tak i de ansatte man ønsker. Der hvor man tidligere annonserte en ledig stilling, og brukte tid på å vurdere søkerne opp mot hverandre, er situasjonen i dag en annen. Det er generelt færre søkere på ledige stillinger.

Flere kanaler

Skal man nå ut til aktuelle kandidater må man ofte benytte flere kommunikasjonskanaler enn før. En kombinasjon av annonsering på tradisjonelle kanaler som finn.no, kampanjer på sosiale medier, samt bruk av andre mediekanaler treffer bredt.

Både aktive jobbsøkere og de som ikke er aktivt på utkikk etter ny jobb må nås. Skal man ha størst mulig sannsynlighet for resultater må annonsering i tillegg kombineres med aktivt søk.

Aktivt søk

Aktivt søk betyr direkte henvendelser til potensielle kandidater. Det handler om å få folk i tale og presentere både selskapet som søker ansatte, og stillingen som er ledig, samt hvilke muligheter som er gjeldende.

For virksomhetsledere handler det om å innse at rekruttering er et område som krever mer ressurser og økt grad av profesjonelt arbeid enn det gjorde tidligere.

Desto tidligere man innser det, desto større fortrinn vil man ha overfor konkurrenter.

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips