Møte i veksthuset

Outsource HR tjenester?

Hvorfor velger enkelte bedrifter å sette bort, ikke bare prosessen med å rekruttere, men også hele HR strategien?

Del her

Facebook
LinkedIn

Bakgrunnen for å outsource kan være ulik, men konklusjonen for en virksomhet som outsourcer er at det er til virksomhetens fordel; det gjøres for å skape konkurransefordel. Det å tilknytte seg samarbeidspartnere, som tilfører verdi til virksomhetens verdikjede er i økende grad viktig strategisk. En virksomhets verdikjede trenger med andre ord ikke å være utelukkende innenfor virksomhetens vegger.

Lønnsomt

Outsourcing som begrep har lang tradisjon i norske virksomheter, og det er tradisjonelt mest utbredt innen IT og regnskap. De senere årene har det også blitt mer vanlig innen HR. Tjenester som rekruttering og bemanning har blitt vanlige områder å outsource for mange bedrifter; de velger å kjøpe tjenesten eksternt fordi de ser på det som mest lønnsomt totalt sett.

Les mer om Veksthuset her


Kostbar personalavdeling

De fleste virksomheter i Norge er små- og mellomstore bedrifter og mange har ikke egne personalavdelinger. Daglig leder i disse selskapene har mange ansvarsområder og et bredt spenn av arbeidsoppgaver, som kan favne om alt fra salg og markedsføring til økonomistyring og strategi. Kapasitet til HR arbeid kan dermed bli begrenset og det kan være vanskelig å avsette tid til nødvendige gjøremål. Dette kan være alt fra rekrutteringsprosesser til å gjennomføre medarbeidersamtaler med egne ansatte. Allikevel er de fleste enige i at det er verdifullt og nyttig å investere tid i både nåværende og fremtidige ansatte.

Les mer om HR-tjenester her


Hva er fordelen med å outsource HR tjenester?

En av grunnen til å outsource er økt grad av fleksibilitet. Muligheten for å oppgradere og nedgradere i henhold til behov er større ved kjøp eksternt. Evnen til å være fleksibel og til å justere arbeidskraften til bedriftens behov er et viktig område for å være konkurransedyktig og er grunnen til at mange benytter seg av tjenesteområdet bemanning. Med bemanningsløsninger menes løsninger hvor bedriften får tilgang til nødvendig arbeidskraft raskt. Arbeidsgiveransvaret er hos leverandøren, slik at det reduserer administrasjon for bedriften.

Les mer om bemanning

dame smiler og titter på dataskjerm med en mann

Ved å kjøpe disse tjenestene fra en ekstern samarbeidspartner kan daglig leder i selskapet få tilgang til spesialisert spisskompetanse og eget fokus kan holdes på bedriftens egen kjernevirksomhet.   

Et nytt område for outsourcing innen HR er outsourcing av HR ledelse.

Et nytt område for outsourcing innen HR er outsourcing av HR ledelse. En stadig økende andel av norske virksomheter er kunnskapsbaserte. I slike virksomheter er de ansatte den viktigste ressursen. De ansattes kompetanse og ferdigheter, såkalt human kapital, er en viktigere del av en virksomhets konkurransefortrinn enn det var tidligere. Hvorfor? Human kapital er vanskelig å kopiere! Den er med på å gjøre en virksomhet unik, sammen med forretningsmodell og øvrige strategiske grep. Det er med andre ord viktigere enn noen gang å ta vare på de ansatte.

Ikke alle jobber lyses ut!

Har du kompetansen men finner ikke jobben du har lyst på? Ikke alle stillinger vi bemanner lyses ut i markedet. Lag en profil i dag slik at vi får mer informasjon om deg og kan koble deg opp mot potensielle arbeidsgivere. 

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips