en dame på veksthuset står og smiler

Smart bruk av search og SoMe i rekrutteringsprosessen: Engasjerer aktive og passive kandidater effektivt

Del her

Facebook
LinkedIn

Som nevnt i vår tidligere artikkel, er det moderne arbeidsmarkedet stadig i endring. Vi vet av erfaring at rekruttering er mer enn å vurdere søknader og planlegge intervjuer. Det handler om å finne og innhente de beste kandidatene for de tilgjengelige stillingene. Den tradisjonelle søknadsprosessen har blitt utfordret av en ny virkelighet hvor potensielle kandidater ofte viser interesse først etter å ha blitt direkte kontaktet for en spesifikk stilling. 

40 % av finalekandidatene kommer fra annonsering i SoMe 

Search og SoMe utgjør nå en nøkkelfaktor i rekrutteringsprosessen. I vårt arbeid legger vi stor vekt på målrettet søking og grundig behandling av søknader. Vi har erfart at ca 40 % av våre finalekandidater kommer fra annonsering i sosiale medier (SoMe). Sosiale medier har blitt en magnet for jobbsøkere, og ved å tilpasse seg til å utnytte disse plattformene effektivt øker sannsynligheten for å tiltrekke aktuelle kandidater. Gjennom målrettet annonsering på SoMe-plattformer kan du nå engasjere potensielle kandidater, som ellers kanskje ikke ville ha vurdert en stilling hos deg. Dette gir deg en mulighet til å nå ut til en bredere og mer mangfoldig pool av kandidater.  

40 % av finalekandidatene fra målrettet søk (search) 

Videre har vi i Veksthuset Personal erfart at ca 40% av finalekandidatene til våre rekrutteringsprosesser kommer fra målrettet søk. Ved aktivt søk og headhunting, tar man direkte kontakt med de mest kvalifiserte personene. Dette har vist seg å være en effektiv måte å innhente kandidater på, som ikke er tilgjengelige gjennom tradisjonelle søknadsprosesser. Kombinasjonen av SoMe og målrettet search gir deg et konkurransefortrinn ved å kunne identifisere både aktive og passive kandidater. 

Dette underbygges av at 7 av 10 ikke aktivt leter etter ny jobb, mens 2 av 3 kan være interessert i ny jobb om den riktige muligheten dukker opp.

Bare 20 % av finalekandidatene kommer fra annonsering på finn.no 

De gjenværende 20% av finalekandidatene på våre rekrutteringsprosesser innhentes via annonsering på finn.no. Denne andelen var betydelig høyere for få år siden, men nå er det kombinasjonen av riktig annonsering på sosiale medier med aktivt søk på kandidater, som står for totalt 80 % av kandidatene som får jobb via våre rekrutteringsprosesser.  

Rekruttering tilpasset dagens arbeidsmarked 

Mekanismene i arbeidsmarkedet endrer seg raskt, og metodikken du benyttet for to år siden, fungerer ikke nødvendigvis i dag. Konkurransen om arbeidskraften er større og det kreves mer innsats for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Vår erfaring er at den tradisjonelle finn-annonsen kun i enkelte tilfeller er tilstrekkelig. Om du ønsker større kandidattilfang kreves en nytenkende tilnærming til rekrutteringsprosessen. 

Kontakt oss i dag

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

To forretningsfolk som fremmer bærekraftig arbeidskultur ved å håndhilse på et kontor.
Nyheter

Siste nytt om arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men den forventes å øke. Det er fortsatt høyt press på arbeidsmarkedet og vanskelig å rekruttere. Det er derfor viktig å jobbe med god bedriftskultur og å forebygge turnover blant de ansatte.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips