a man walking down a hallway with his hand in the air.

Ny ansatt? Sørg for en fungerende onboardingprosess

Onboarding er den prosessen som skal hjelpe nye medarbeidere til å føle seg velkomne og komfortable på sin nye arbeidsplass, slik at de kan begynne å yte sitt beste fra dag én.

Del her

Facebook
LinkedIn

Onboarding

Gjennom en god onboardingprosess kan du som leder bidra til å øke motivasjonen og arbeidslysten hos de nye medarbeiderne, samt å sikre at de får den kunnskapen og opplæringen de trenger for å utføre sine oppgaver på en effektiv måte.

Det er også en fordel å involvere flere ansatte i onboardingen for å sikre opplæring på ulike områder, samt å skape et nettverk internt i virksomheten.

Vær tydelig på hva som forventes og gi mye tilbakemeldinger, slik at den ansatte får en forståelse av hvordan de presterer og hva som kan gjøres annerledes. Det handler om å gi klare forventninger for å skape trygghet.

I denne artikkelen vil du få noen tips og råd for hvordan du kan gjøre onboardingprosessen så vellykket som mulig, dette viser vi gjennom en trinn basert modell.

a man and a woman looking at a laptop.
Vi hjelper deg med rutiner for onboarding

Trinn 1 – Lag en strukturert plan

Det første trinnet i en god onboardingprosess er å lage en strukturert plan for hva som skal skje i løpet av onboardingperioden, og hva som forventes av de nye medarbeiderne. 

Planen bør inkludere avtaler om første dag, introduksjonsmøte med leder og kollegaer, omvisning i lokalene og fasilitetene, opplæring og kunnskapsdeling, samt avtaler om mentor eller kontaktperson.

Trinn 2 – Gjør de nye medarbeiderne velkomne

Det andre trinnet er å gjøre de nye medarbeiderne velkomne og inkludere dem i arbeidsmiljøet. Dette kan gjøres gjennom en positiv og inkluderende atmosfære, og ved å sørge for at de nye medarbeiderne føler at de tilhører teamet fra første dag.
Dette kan gjøres gjennom å:

Trinn 3 – Gjør opplæringen effektiv

Det tredje trinnet i en god onboardingprosess er å sørge for at de nye medarbeiderne får den opplæringen og kunnskapen de trenger for å utføre sine oppgaver på en effektiv måte.
Dette kan gjøres gjennom:

Trinn 4 – Sørg for at den nye medarbeideren føler seg inkludert

Det fjerde trinnet i en god onboardingprosess er å sørge for at de nye medarbeiderne føler seg inkludert i teamet og arbeidsmiljøet.
Dette kan gjøres gjennom:

Trinn 5 – Gjør oppfølgingen regelmessig

Det siste trinnet i en god onboardingprosess er å sørge for at de nye medarbeiderne får regelmessig oppfølging og tilbakemeldinger.
Dette kan gjøres gjennom:

Daglig leder

+47 91 84 29 26

Employer branding

– Husk at en god onboardingprosess er viktig for å øke motivasjonen og arbeidslysten hos nye medarbeiderne, samt å sikre at de får den kunnskapen og opplæringen de trenger.

Vi i Veksthuset Personal AS tilbyr HR – Rådgiving tilpasset ditt behov, hvor vi kan fungere som et støtte element hvor vi i samarbeid med deg som leder kan utarbeide slike prosesser.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til en velfungerende onboardingprosess.

– Sigmund Høye

Tjenester innen HR Rådgivning

Ta kontakt med en av våre rådgivere eller fyll ut skjema for hjelp
med HR Rådgivning

Ta kontakt

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

To forretningsfolk som fremmer bærekraftig arbeidskultur ved å håndhilse på et kontor.
Nyheter

Siste nytt om arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men den forventes å øke. Det er fortsatt høyt press på arbeidsmarkedet og vanskelig å rekruttere. Det er derfor viktig å jobbe med god bedriftskultur og å forebygge turnover blant de ansatte.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips