a man sitting at a table talking to a woman.

Nye regler for deltidsansatte

Fra 1.januar 2023 har reglene for deltidsansatte blitt endret. Hva betyr dette for din virksomhet?

Del her

Facebook
LinkedIn

Deltidsansatte

De nye reglene medfører at arbeidsgiver blir pålagt å dokumentere skriftlig om det er behov for deltidsansatte, og beslutningen må være drøftet med tillitsvalgt. I tillegg gis deltidsansatte fortrinnsrett fremfor nye ansatte under forutsetning at det er tilsvarende arbeidsoppgaver som skal utføres.

Fortrinnsrett

Fortrinnsretten for deltidsansatte innebærer at en arbeidsgiver må tilby ledig arbeid først til sine egne deltidsansatte, før de kan tilby jobben til noen utenfor bedriften. Dette gjelder dersom de deltidsansatte har tilstrekkelig kvalifikasjoner og erfaring for stillingen.

Formålet med fortrinnsretten er å gi deltidsansatte en mulighet til å få mer arbeid og dermed øke forutsigbarheten sin, dersom de i utgangspunktet ønsker høyere stillingsbrøk.

Hva betyr dette for din virksomhet?

Lovendringen vil ha størst betydning for virksomheter som har stor grad av deltidsansatte. Tradisjonelt er dette mest utstrakt i helse- og sosialsektoren, hotell- og restaurantbransjen, personlig tjenesteyting og varehandel.

Virksomheter som er i bransjer med mye deltidsansatte, typisk ved tilkallingsvikarer, bør etablere rutiner for å sikre at man ivaretar fortrinnsretten.

Øvrige virksomheter, som sjeldent benytter deltidsansatte, bør være klar over lovendringen og sikre at nødvendige rutiner følges ved ansettelse på deltid, i tråd med loven.

Har du spørsmål til dette?
Kontakt daglig leder Sigmund HøyeTa kontakt

a man sitting in a chair with a smile on his face.

Daglig leder / Partner

+47 91 84 29 26

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

To forretningsfolk som fremmer bærekraftig arbeidskultur ved å håndhilse på et kontor.
Nyheter

Siste nytt om arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men den forventes å øke. Det er fortsatt høyt press på arbeidsmarkedet og vanskelig å rekruttere. Det er derfor viktig å jobbe med god bedriftskultur og å forebygge turnover blant de ansatte.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips