Meget fornøyde kunder

Undersøkelsen blant våre kunder resulterte i en bekreftelse på at vi leverer bemannings- og rekrutteringstjenester på et meget høyt nivå.

Del her

Facebook
LinkedIn

Noen fakta

Veksthuset Personal AS har hatt 125 fakturerte kunder i perioden sommer 2021 og februar 2022. Kundespekteret strekker seg fra små lokale virksomheter til store nasjonale selskaper.

Våre kunder er alt fra virksomheter som har hatt behov for kortvarig behov for arbeidskraft til faste samarbeidspartnere som vi jevnlig bistår med rekruttering og/eller bemanning.

Gjennom våre to største kunder har vi omsatt for ca 6 millioner hver gjennom siste halvår. Gjennomsnittlig omsetning pr kunde har vært på i underkant av kr 500 000.

Profesjonell tjeneste

Uavhengig av størrelse på kunden gjør vi vårt ytterste for å levere en profesjonell og forutsigbar tjeneste, hvor det åpenbare målet er at kunden skal erfare at vår tjeneste er verdiskapende for deres virksomhet. Både i form av å få tak i kompetansen de trenger for å utføre det de skal, og i tillegg i form av å spare egen tid og egne ressurser ved at en profesjonell samarbeidspartner utfører rekrutterings- og bemanningstjenesten mer effektivt.

Undersøkelsen er besvart av 88 kontaktpersoner hos kundene.

86%
Bemanningstjeneste
Gjelder også innleid vikar
36%
Rekrutteringstjeneste
Øker
77%
Kundeforhold
Mer enn 1 år

Rekruttering har hatt en betydelig økning fra sist undersøkelse og også i tråd med vår strategi om å øke andelen rekrutteringskunder.

Om Veksthuset som samarbeidspartner:
Kundeservice
86%
Rådgivers forretningsforståelse for din virksomhet
89%
Effektivitet
87%
Pålitelighet
89%
Opplever Veksthuset Personal sine tjenester som innovative
93%
Vil anbefale Veksthuset Personal til andre
90%

– Vi har fokus på å være kundeorienterte og derfor er vinterens kundeundersøkelse et viktig ledd i vårt kvalitetsarbeid.

Tilbakemeldingene fra kundene er svært nyttige i vårt videre strategiarbeid og det er gledelig å se at flere av tiltakene vi har gjort gir resultater.

For eksempel har andelen kunder som ser på våre tjenester som innovative økt betraktelig, og dette har trolig sammenheng med vår økte satsing på treffsikker, profesjonell annonsering i sosiale medier.

Vi er også glade for økningen på rekrutteringstjenestene våre, som har fått en solid kvalitetsøkning gjennom siste halvår.

Nærmere 40 % av kundene våre hørte om oss første gang via bekjente, eller kollega. Det tyder på at vi har mange fornøyde kunder, som får den bistanden de trenger til å få tak i rett kompetanse.

Sigmund Høye
Sigmund S. Høye, daglig leder Veksthuset Personal AS FOTO: CoreCom

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips