a woman smiling and talking to a man.

Meget fornøyde ansatte i jobb

Vi har gjennomført en medarbeiderundersøkelse for våre utleide ansatte siste halvår. Resultatene er svært positive og er en bekreftelse på at vi blir ansett som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver innen bemanning.

Del her

Facebook
LinkedIn

Resultatene av undersøkelsen indikerer at bedriftene ser en verdi i selskaper som tilbyr HR tjenester, som bemanning, rekruttering og strategisk HR, slik at bedriftene kan fokusere ytterligere på egen kjerneaktivitet. Samtidig viser resultatene at arbeidsmarkedet har behov for selskaper som jobber med å koble arbeidstakere med potensielle arbeidsgivere..

a man and a woman sitting at a desk in front of a computer.

Noen nøkkeltall fra undersøkelsen

Undersøkelsen er besvart av 97 ansatte. 60 % av de ansatte har jobbet for oss i mer enn 6 måneder, hvilket er med på å gi et bilde av hvordan det er å jobbe for oss over tid.

62 % av de som har besvart har arbeidet hos én fast oppdragsgiver. Med andre ord er hoveddelen av våre ansatte i stabile oppdrag hos én kunde, og ikke i sporadiske, kortsiktige oppdrag.

Om Veksthuset som arbeidsgiver ansatte:
Hvor tilfreds er du med Veksthuset som arbeidsgiver ? 86%
Hvor tilfreds er du med oppfølgingen fra rådgiver i Veksthuset 78%
Hvor pålitelige er Veksthuset 87%
Ville du anbefalt Veksthuset som arbeidsgiver til andre ? 89%
Med jobben de har via Veksthuset:
Tilfredshet med arbeidsoppgavene i jobben 89%
Godt fysisk arbeidsmiljø 93%
Tilfredshet med jobben generelt 92%

– Vi i Veksthuset Personal AS er meget glade for de positive tilbakemeldingene på medarbeiderundersøkelsen vår.

De ansattes opplevelse av oss som arbeidsgiver, samt deres tilfredshet med både jobben og arbeidsmiljøet de har via oss, er noe som er viktig for oss og for vår konkurranseevne i markedet. 

Dette gjenspeiles også i det faktum at 1 av 10 av våre ansatte har kontaktet oss etter anbefaling fra ansatte som jobber for oss.

Videre er vi glade for at vi nyter stor tillit med tanke på pålitelighet, som er en av våre kjerneverdier.

Sigmund Høye
Sigmund S. Høye, daglig leder Veksthuset Personal AS FOTO: CoreCom

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

To forretningsfolk som fremmer bærekraftig arbeidskultur ved å håndhilse på et kontor.
Nyheter

Siste nytt om arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men den forventes å øke. Det er fortsatt høyt press på arbeidsmarkedet og vanskelig å rekruttere. Det er derfor viktig å jobbe med god bedriftskultur og å forebygge turnover blant de ansatte.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips