Har du forsøkt å rekruttere uten hell?

Halvparten av NHOs medlemsbedrifter har forsøkt å rekruttere uten å få tak i rett kompetanse. Se hvordan Veksthuset Personal rekrutterer.

Del her

Facebook
LinkedIn

Ifølge NHOs ferske Kompetansebarometer sliter norske bedrifter fortsatt med å finne riktig kompetanse, og det er en mangel på 38 000 ansatte med passende ferdigheter, noe som er det høyeste registrerte tallet. 46% av NHO-bedriftene har forsøkt å rekruttere uten å lykkes det siste året. Dette fører til tap av kunder, skrinlagte prosjekter og mindre verdiskapning.

Mangel på kompetanse
Det er stor mangel på yrkesfag, og 6 av 10 NHO-bedrifter trenger personer med fag- eller svennebrev, mens over halvparten trenger personer med fagskoleutdanning. Mange flere må få informasjon om yrkesfagenes muligheter, da ingen dører lukker seg ved å velge yrkesfag. NHO-bedrifter har størst behov for personer med yrkesfaglig utdanning innen teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi, og bygg- og anleggsteknikk.

Les undersøkelsen fra NHO

Vi ser at det er mulig å få tak i de ansatte man trenger. De bedriftene som anerkjenner at det krever mer ressurser enn tidligere, er også de som lykkes i å få tak i nødvendig arbeidskraft.

– Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk om at mange bedrifter ikke får tak i nødvendig kompetanse. Konsekvensen er at det kreves mer innsats å få tak i potensielle kandidater.

Annonseringen må gjøres mer spesifikk og presentere selskapet og stillingen i større grad enn ved hvordan man annonserte for noen år tilbake. Samtidig må det jobbes aktivt med å komme i kontakt med kandidater.

Sigmund Høye, daglig leder Veksthuset Personal AS FOTO: CoreCom

Har din bedrift rekrutteringsbehov?
Vi ser at det er mulig å få tak i de ansatte man trenger. De bedriftene som anerkjenner at det krever mer ressurser enn tidligere, er også de som lykkes i å få tak i nødvendig arbeidskraft.

Viktig grunnarbeid
En grunnleggende del av en vellykket rekrutteringsprosess er forarbeidet. Vi setter oss grundig inn i oppdragsgivers behov og forventninger. Vi innhenter informasjon om selskapet, rollen, bedriftskultur, og strategiske utfordringer i bransjen.

Profesjonell annonsering
Basert på kravspesifikasjonen utformer vi en stillingsannonse med mål om å treffe aktuelle kandidater. Vi gir deg rådgivning på hvilken annonsepakke som er best tilpasset ditt behov. Fellesnevneren er at annonsering er målrettet mot spesifikke målgrupper basert på kravspesifikasjon.

Aktivt søk
Aktivt søk er det vi gjør for å skaffe aktuelle kandidater. Ofte ser vi at terskelen for å snakke om en stilling man har sett annonsen på, er lavere enn om man ikke har sett den. Derfor er det større sannsynlighet for å få kandidater i tale ved å kombinere annonsering med aktivt søk.

En annen fordel vi ser er at som rekrutteringsbyrå har vi en mer åpen tilnærming i kontakt med kandidater. Vi har interesse for hva som skal til for at en person kan være villig til å bytte jobb.

Denne tilnærmingen er annerledes enn å skulle «selge inn» en stilling isolert sett. Vi er i kontakt med mange kandidater og ved å benytte oss på aktivt søk jobber vi målrettet med kandidatkontakt for å fremskaffe kandidater.
Vi tilbyr også aktivt søk som egen tjeneste.

Kontakt oss i dag

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips