ledere ler

lederjobb

Lederstillinger

Lederskap er viktig, uansett bedrift og ledernivå. Det er en krevende prosess med ansettelser, og en feilansettelse koster både tid og penger.

Våre rekrutteringsrådgivere har lang erfaring og bred forretningsforståelse. Dette gjør at vi evner å sette oss inn i din bedrifts strategiske situasjon og kan komme med nye innfallsvinkler og løsninger. Forventningsavklaring er kritisk for en vellykket rekruttering. I forventningsavklaring ligger mange elementer utover bedriftens krav om kompetanse og personlighet for en ideell søker. Andre viktige avklaringer er:

Vi er din helhetlige rekrutteringsrådgiver. Vi har lang erfaring i hvordan en virksomhet bør profilere en stilling ut i markedet og hvordan det presenteres i ulike digitale kanaler. I en rekrutteringsprosess inngår utforming av annonse, som godkjennes av kunden, utvelgelse av kandidat, intervjuer, referansesjekk og testing om dette er ønskelig. Vi kan også bistå med arbeidsavtaler ved ansettelse. Gjennom våre digitale kanaler og egne nettverk, har vi mulighet til å nå kandidater som kanskje ellers ikke ville respondert på en ordinær stillingsutlysning.

partner innen rekruttering

Derfor velger du Veksthuset

Vi vet at administrering av arbeidstakere koster tid og penger. Men alle virksomheter trenger både riktige ansatte og nok arbeidskraft – noe som ofte kan gå opp og ned etter sesong og oppdragsmengde.

Med Veksthuset som partner kan du fokusere på din kjernevirksomhet, mens vi på en profesjonell måte ivaretar;

Start i dag

La oss finne de ansatte du trenger. Vi setter våre kompetente rådgivere på saken.

partner innen rekruttering

Derfor velger du Veksthuset

Vi vet at administrering av arbeidstakere koster tid og penger. Men alle virksomheter trenger både riktige ansatte og nok arbeidskraft – noe som ofte kan gå opp og ned etter sesong og oppdragsmengde.

Med Veksthuset som partner kan du fokusere på din kjernevirksomhet, mens vi på en profesjonell måte ivaretar;