Uttalelse fra kunden

a red and white logo with the words wedekie.

«På vegne av Veidekke og prosjektet E6 Arnkvern – Moelv gir vi Veksthuset våre beste anbefalinger. Vi vil ved neste anledning ta tidlig kontakt med Veksthuset, for å sikre vårt behov for kompetanse og kapasitet.» - Neal A. Nordahl, Prosjektleder E6 Arnkvern – Movelv i Veidekke Entreprenør AS.

om KUNDEN

Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører, med 8 100 ansatte. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Veidekke ASA har hovedkontor i Oslo og består av to virksomhetsområder: Bygg og Infrastruktur. Veidekke har høy teoretisk og praktisk faglig kompetanse innen alle virksomhetsområder, samt spisskompetanse innen en rekke kjerneområder.

Bemanner vei og anlegg for Veidekke

Ansatte kvinne i blå skjorte og svarte bukser på veksthuset.

Gry Matsen

Veksthuset Personal har nasjonal samarbeidsavtale med Veidekke Entreprenør. Vi bistår fast i bemanning av asfaltarbeidere over ulike deler av landet. Asfaltbransjen er sesongbetont og planleggingen starter tidlig i samarbeid med kunden, for å sikre de best kvalifiserte ressursene.

En mann i hvit skjorte som står foran Ansatte-bygningen.

Knut Nyhagen

Vi samarbeider også om oppdukkende behov gjennom sesong. Utover dette samarbeider vi på samferdselsprosjekter, hvor bemanningsbehovet varierer gjennom prosjektets levetid.

Vår leveranse

For utbyggingen av E6 Arnkvern – Moelv gjennom tidligere Hedmark fylke samarbeidete vi i perioden januar 2018 til høsten 2021. leverte vi maskinførere, anleggsrørleggere, grunnarbeidere og lastebilsjåfører. Til dette prosjektet har Veksthuset levert:

  • Kompetanseplanlegging
  • Bemanningsplanlegging
  • Ledelse
  • Fagarbeidere
  • Kontinuerlig oppfølging og støtte til prosjektet

Både Veidekke og deres oppdragsgiver Nye Veier har spesielle krav til bemanningsselskaper, og det var særlig viktig for prosjektet at deres bemanningspartner har sentral ledelse med kunnskap om anleggsbransjen. Deres valgte partner måtte ha kjennskap til deres PQ system, HMS-registrering, Startbank, HMS sikkerhetskurs og deres påsekontroller. Prosjektet E6 Arnkvern – Moelv startet i januar 2018, og her var Veksthuset aktivt med på kartlegging av Veidekkes kompetansebehov i prosjektet med sentral ledelse i planleggingen. Etterpå leverte vi kontorledelse, grunnarbeidere og anleggssjåfører. Med kapasitetsøkning kom behov for bemanningsplanlegging, og behov for spesialkompetanse som laboranter og rørleggere. Dette behovet innfridde vi. På det meste leverte Veksthuset 20 kompetente ressurser til dette prosjektet.  

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips