a red blue and black rectangle on a black background.

Samarbeidet

Vi opplever det lange samarbeidet med Nortranport AS som bra med god dialog og oppfølging. Prosessen har vært ryddig, og vi har bistått med både bemanning og rekruttering av fagfolk. Vi har flere kontaktpersoner på ulike avdelingene hos dem, som gjør at kundeforholdet både er effektivt og profesjonelt.

om KUNDEN

Nortransport AS 

Transportsentralen Øst AS ble etablert 1. januar 1999. Da gikk Ringsaker, Hamar og Vang, Trysil og Engerdal, Elverum og Kongsvinger sentraler sammen til en sentral. Fra 1. januar 2002 sluttet sentralene på Tynset seg også til. De gamle sentralene har lang og bred erfaring innen alle typer transporttjenester. Fra 2006 begynte samarbeidet mellom TS-Øst og LD/HTS angående fusjon. Fusjonen ble godkjent av aksjeeiere og trådte ikraft fra 1.1.2008. Samtidig ble navnet endret til Nortransport AS. 

Grundig kartlegging av behov gir treffsikker rekruttering

a woman sitting at a table with her hand on her chin.

Randi Stensby

Nortransport AS har vi hatt en relasjon med over lengre tid. Blant annet er en av kontaktpersonene, Jan Ole Endal, en person vi har hatt tilknytning til helt fra 1999. Behovet hos Nortransport AS har både vært innenfor rekruttering og bemanning.

Vår leveranse

Rekrutteringsoppdragene har bestått i å avklare og kartlegge de ulike eksisterende behovene, og videre veiledning og gjennomføring av annonsering, intervjuer, samt utvelgelse.

Nortransport har flere avdelinger i hele Innlandet og vi har vært heldige og fått vært med på flere rekrutteringer og bemanningsløsninger for flere av dem. Senest også for Transport-Formidlingen SA i Oslo. 

Vi takker for et langt og godt samarbeid hittil og ser frem til enda flere år sammen med Nortransport.

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips