Uttalelse fra kunden

Veksthuset har over en 10 års periode leid ut tømrere både for prosjekt og sesong. Vi har også rekruttert tømrere og betongarbeidere for fast ansettelse til Fron Bygg AS. Fron Bygg omtaler oss som sin personalavdeling.   »

om KUNDEN

Fron Bygg

Fron Bygg AS er et lokaleid, velrennomert byggentreprenørfirma fra Vinstra etablert i 2005.. Bedriften omsetter for ca. 75 mill. med ca. 30 ansatte, og har vært Gasellebedrift i mange år på rad. I dag består hovedvirksomheten i nybygg av hus, hytter og leiligheter, rehabilitering av bygninger, samt service- og forsikringsjobber. Fron Bygg AS er forhandler av Systemhus i Gudbrandsdalen, og utfører oppdrag både for offentlige og private. De utfører også forsikringsarbeider for Gjensidige.

Uforutsigbart bemanningsbehov, forutsigbar arbeidskraft

Knut Nyhagen

Fron Bygg AS vil i perioder ha ekstra stor byggevirksomhet, der det er vanskelig å forutsi personalbehovet. Ettersom det også er til dels store svingninger med tanke på årstider og sesong, ønsker Fron Bygg å kunne leie inn ekstra tømrere i perioder eller på prosjekt.

Vår leveranse

Etter kundens behov og ønske har vi både ansatt og leid ut snekkere, tømrere og betongarbeidere.

Vi i Veksthuset sørger for at innleide tømrere har riktig arbeidstøy og utstyr, og at de innleide har kompetansen som Fron Bygg etterspør. På bakgrunn av kundens informasjon, og at vi er tariffert i Norsk Arbeidsmandsforbund, er det en selvfølge at alle innleide også har korrekte lønnsbetingelser og arbeidskontrakter. 

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips