TILBAKEMELDING fra kunden

Tilbakemeldinger fra FHI er at de var svært fornøyde med konsulenten. Gode databaser og systemer kombinert med våre rådgiveres kunnskap, gir treff for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette var også resultatet for oppdraget vi fikk av FHI. «Her fikk jeg følelsen av å utføre samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver, i et team av kolleger med et svært høyt faglig nivå» var konsulentens erfaring i tiden hos FHI.

om KUNDEN

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. FHI er til for både befolkningen, helsepersonell, kommuner, helse- og omsorgstjenesten, lokale og nasjonale beslutningstakere, universiteter og høyskoler, næringsliv, frivillige, og internasjonale aktører.

Bemanning av fagkunsulent

Espen Hedley Nilsen

Under oppdragstiden fulgte Veksthuset jevnlig opp konsulenten vi hadde levert. Dette for å avdekke eventuelle utfordringer, og samtidig holde følge med prosjektets gang.

Vår leveranse

FHI ønsket å utvide og utbedre flere av sine datasystemer, gjennom et prosjekt med varighet på ca. 10 måneder. I den sammenheng trengte de økt kapasitet i alt fra design til utvikling i prosjektarbeidet. I konkurranse med en rekke andre leverandører, fant vi i Veksthuset egnet ressurs/konsulent for FHI.

Konkurransen fungerer som en anbudskonkurranse hvor kvalitet og pris blir vektet, og hvor beste kandidat vinner oppdraget.

Under oppdragstiden fulgte Veksthuset jevnlig opp konsulenten vi hadde levert. Dette for å avdekke eventuelle utfordringer, og samtidig holde følge med prosjektets gang.

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips