a black background with a blue mountain in the middle.

Uttalelse fra kunden

«Vi i Elverum regnskap er svært fornøyde med samarbeidet med Veksthuset personal, og spesielt utførelsen av strategisk HR. Vi var innledningsvis noe skeptiske til å inngå samarbeid på dette området, da vi følte vi overlot deler av HR arbeidet til eksterne. Gjennom prosessen fikk vi raskt erfart at tjenesten ga høy nytteeffekt for både de ansatte og ledelse. Det ble satt av tid til å gjennomføre arbeidet på en god og ryddig måte. I en hektisk arbeidshverdag har en sjelden mulighet til å sette av tid til og optimalisere arbeidsstrukturen, men det sørget Veksthuset for. Vi som regnskapsførere er glade i data og tall, og ved å ta i bruk undersøkelser fikk vi en skala hvor en konkret kan se utviklingen. Vi sitter igjen med positive erfaringer og ryddige prosesser.» - Frode Kølner, styreleder

om KUNDEN

Elverum Regnskap

Elverum regnskap har gjort regnskap, ført lønn, hjulpet til med selvangivelsen og gjort årsoppgjør helt siden 1978. De har 32 ansatte fordelt på kontorer i Elverum og Oslo. I tillegg til regnskapsføring tilbyr de rådgivingstjenester innen økonomi og regnskap.

Gode relasjoner gir effektivt regnskap

Ansatte kvinne i blå skjorte og svarte bukser på veksthuset.

Gry Matsen

For Elverum regnskap har vi rekruttert til flere stillinger, og utført tjenester innenfor strategisk HR. Her har vi vært med på å skape og ivareta gode relasjoner og hatt et meget godt samarbeid, som gir trygghet og verdiskaping.

Veksthuset Personal har rekruttert autoriserte regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere og levert HR rådgivning til Elverum regnskap.

Vår leveranse

Rekrutteringsarbeidet har vært fokusert på å innhente nytt personell, som er tilpasset moderne regnskapsføring med webbaserte løsninger, og større grad av rådgivning enn hva bransjen tradisjonelt har vært vant til.

HR-tjenestene har vært medarbeiderundersøkelser og -samtaler, ledersparring og oppfølging.

Relasjoner er nøkkelen

Samarbeidet med Elverum regnskap har vært meget godt, med ryddige prosesser. Vi i Veksthuset føler vi kjenner kunden godt, og derfor kan bidra i flere ledd. Her kan vi komme med innspill, og treffe godt med riktig kandidater. Som resultat har vi gjentagende oppdrag, som vitner om fornøyd kunde, bra tilgang på søkere og god kjennskap til hva kunden ønsker og trenger.

HR-tjenestene har vært medarbeiderundersøkelser og -samtaler, ledersparring og oppfølging.

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips