om KUNDEN

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringen sitt fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet (fra digdir.no). I Digdir jobbes det for å digitalisere og modernisere det offentlige, til det bedre for innbyggerne, arbeidslivet og organisasjoner. Direktoratet har kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo, og over 300 engasjerte ansatte.

Sky-konsulent for Digitaliseringsdirektoratet

Espen Hedley Nilsen

Under oppdragstiden fulgte Veksthuset jevnlig opp konsulenten vi hadde levert. Dette for å avdekke eventuelle utfordringer, og samtidig holde følge med prosjektets gang.

Vår leveranse

Digitaliseringsdirektoratet har en rekke tjenester som benytter elektronisk ID (eID). Digdirs eID-tjenester skal i løpet av perioden 2021-23 flyttes til sky.

Til tjenestene innenfor eID-området (ID-porten) har Digdir behov for et nytt system, som skalerer i forhold til dagens bruk og framtidig behov. Dette innebærer flytting av tjenester ut i skyen, og «containerifisering» av applikasjoner. 

ID-porten gir tilgang til over 1000 tjenester fra stat og kommune og blir driftet av Digdir. I konkurranse med en rekke andre leverandører fant vi egnet ressurs/konsulent for prosjektet.

Våre kunder

Våre kandidater har fått arbeid i en rekke forskjellige bransjer og roller innen salg, produksjon, bygg og anlegg, økonomi og regnskap, IT og ledelse.

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips