om KUNDEN

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringen sitt fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet (fra digdir.no). I Digdir jobbes det for å digitalisere og modernisere det offentlige, til det bedre for innbyggerne, arbeidslivet og organisasjoner. Direktoratet har kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo, og over 300 engasjerte ansatte.

Sky-konsulent for Digitaliseringsdirektoratet

Ansatte på Veksthuset poserer på bilde med en mann i dress og briller.

Espen Hedley Nilsen

Under oppdragstiden fulgte Veksthuset jevnlig opp konsulenten vi hadde levert. Dette for å avdekke eventuelle utfordringer, og samtidig holde følge med prosjektets gang.

Vår leveranse

Digitaliseringsdirektoratet har en rekke tjenester som benytter elektronisk ID (eID). Digdirs eID-tjenester skal i løpet av perioden 2021-23 flyttes til sky.

Til tjenestene innenfor eID-området (ID-porten) har Digdir behov for et nytt system, som skalerer i forhold til dagens bruk og framtidig behov. Dette innebærer flytting av tjenester ut i skyen, og «containerifisering» av applikasjoner. 

ID-porten gir tilgang til over 1000 tjenester fra stat og kommune og blir driftet av Digdir. I konkurranse med en rekke andre leverandører fant vi egnet ressurs/konsulent for prosjektet.

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips