Uttalelse fra kunden

«Resultatet av vårt arbeid er leveranse med kvalitet som ACO Anlegg AS har vært godt tilfreds med. Veksthuset har levert etterspurt personell innen kort tid. »

om KUNDEN

Aco Anlegg

ACO Anlegg AS er et lokal-eid entreprenørfirma fra Ålesund-området. De har spesialisert seg på prosjekter for næringslivet og det offentlige, primært på Nordvest-landet. De er en komplett entreprenør innen grunnarbeid og dekker hele verdikjeden, fra rådgivning til prosjektering og gjennomføring. ACO Anlegg har opplevd sterk vekst de siste årene, og omsetter for ca. 250 millioner i året med rundt 80 ansatte. ACO Anlegg utfører bl.a. alt innen veianlegg, vann/avløp, sprengning, tomtearbeid, stikning, muring, fjellsikring osv. De er ISO-sertifisert i tre standarder, Miljø, Kvalitet og Arbeidsmiljø.

Vekst gir behov for økt bemanning

Knut Nyhagen

ACO Anlegg AS har flere store oppdrag gående. Egen bemanning ble for liten, og utløste akutt behov for fagpersonell som maskinkjørere, lastebil-/dumpersjåfører og grunnarbeidere. Vårt oppdrag har vært å bistå med bemanning etter behov for disse oppdragene.

Vår leveranse

ACO Anlegg AS har flere store oppdrag gående, bl.a. Nordøyvegprosjektet sammen med Skanska, samt grunnarbeidet for Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Egen bemanning ble for liten, og utløste akutt behov for fagpersonell som maskinkjørere, lastebil-/dumpersjåfører og grunnarbeidere. Vårt oppdrag har vært å bistå med bemanning etter behov for disse oppdragene.

Langt og godt samarbeid

Etter entreprenørens behov og ønske har vi leid ut maskinførere/sjåfører og grunnarbeidere over en 2-3 års periode. Veksthuset sørger for at innleide maskinførere, grunnarbeider og sjåfører har riktig arbeidstøy og utstyr, og at alle relevante kurs og godkjenninger er på plass for hver enkelte av de innleide. På bakgrunn av kundens informasjon, og at vi er tariffert i Norsk Arbeidsmandsforbund, er det en selvfølge at alle innleide også har korrekte lønnsbetingelser og arbeidskontrakter. 

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips