To personer gir hverandre et handtrykk.

Kan jeg leie inn fra bemanningsfirma nå? Nye regler for innleie av arbeidskraft i Norge fra 1. april 2023

Regjeringen innførte nylig nye regler for innleie av arbeidskraft, som trådte i kraft 1. april 2023 med overgangsordning til 1. juli 2023. Disse reglene har fått mye oppmerksomhet og spørsmål om hvordan de påvirker bedrifter som vurdere å leie inn ansatte fra bemannings-firmaer. Her vil vi belyse de viktigste aspektene ved de nye reglene og gi en oversikt over hva som er tillatt under de vanligste omstendighetene.

Del her

Facebook
LinkedIn

Innleie uten tariffavtale

For bedrifter uten tariffavtale er det viktig å forstå at det fortsatt er fullt lovlig å leie inn ansatte fra bemannings-firmaer under visse forutsetninger. Dette inkluderer:

1.   Vikariater: Bedrifter kan leie inn ansatte for vikariater, for eksempel når en ansatt er langtidssykemeldt eller når noen går ut i foreldrepermisjon. Dette gir bedrifter muligheten til å opprettholde kontinuitet i arbeidskraften.

2.   Rekrutteringsutfordringer: Hvis en bedrift har vanskeligheter med å finne ønsket kompetanse eller opplever lang oppsigelsestid for nyansatt, kan de fortsatt benytte seg av innleie som en midlertidig løsning.

3.   Spesialkompetanse: Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse for rådgivnings- eller konsulenttjenester i avgrensede prosjekter er også fortsatt tillatt under de nye reglene.

4.   Helsepersonell: Innleie av helsepersonell er en annen viktig unntaks-kategori som fortsatt er lovlig.

Innleie med tariffavtale

For bedrifter som har inngått tariffavtaler med større fagforeninger med innstillingsrett, er det fortsatt mulig å inngå avtaler om innleie av ansatte ved midlertidige behov. Dette kan inkludere situasjoner som sesongsvingninger eller behov for å dekke produksjons-topper. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke gjelder for byggefirmaer i Oslo, Viken og tidligere Vestfold når det gjelder innleie til bygningsarbeid på byggeplasser.

Oppsummert

Selv om det er nye regler for innleie av arbeidskraft i Norge, gir loven fortsatt muligheter for bedrifter til å leie inn arbeidskraft i ulike situasjoner. Enten du har en tariffavtale eller ikke, er det viktig å forstå mulighetene du har, og å forstå disse reglene og sikre at din praksis er i samsvar med dem. 

Les veileder for de nye reglene for innleie I Norge her.


En dresskledd mann smiler til kamera på Veksthuset.


Sigmund Høye

Daglig leder / Partner

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

To forretningsfolk som fremmer bærekraftig arbeidskultur ved å håndhilse på et kontor.
Nyheter

Siste nytt om arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men den forventes å øke. Det er fortsatt høyt press på arbeidsmarkedet og vanskelig å rekruttere. Det er derfor viktig å jobbe med god bedriftskultur og å forebygge turnover blant de ansatte.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips