Barnehage

Omsorgspersonell

Helse og pedagogiske yrker

Veksthuset har vikarer som jobber i ute i barnehagene daglig. Vi løser ditt behov raskt og effektivt. Alle har fremvist gyldig politiattest og er godt kjent med dagens krav i forhold til Covid-19.

Start i dag

La oss finne kandidatene du trenger. Vi setter våre kompetente rådgivere på saken.

partner innen rekruttering og bemanning

Derfor velger du Veksthuset Personell

Vi vet at administrering av arbeidstakere koster tid og penger. Men alle virksomheter trenger både riktige ansatte og nok arbeidskraft – noe som ofte kan gå opp og ned etter sesong og oppdragsmengde.

Med Veksthuset som partner kan du fokusere på din kjernevirksomhet, mens vi på en profesjonell måte ivaretar;