a man talking to a woman in front of a laptop.

Av våre utleide ansatte er 96 % fornøyde

Høstens medarbeiderundersøkelse for våre utleide ansatte viser en økt tilfredshet med oss som selskap.

Del her

Facebook
LinkedIn

Fra januar til og med oktober 2022 har vi hatt 447 utleide ansatte til våre kunder, hvilket gir en økning på 12 % da to måneder av året gjenstår.
Nytt for høstens undersøkelse er at vi har hatt en egen engelsk versjon til våre utleide innen on/offshore, hvor mange er engelskspråklige. Det er en medvirkende faktor til at hele 142 stykker har svart på undersøkelsen, mens vinteren 2022 mottok vi 97 svar.

Scorer høyt på tilfredshet
Det er to områder som er viktige, både jobben vi som arbeidsgiver gjør for våre utleide ansatte, og at de trives i jobben de utfører hos våre kunder. Resultatene er vi stolte av og bekrefter at vi gjør mye riktig for våre ansatte, da vi scorer høyt på begge områdene. Våre ansatte innen on/offshore scorer spesielt høyt på tilfredshet med jobben de har via oss (98 % vs 94 % totalt for alle yrker).

Blir anbefalt av andre
Videre ser at nærmere 4 av 10 av våre ansatte ble oppmerksomme på oss via hjemmesiden, eller sosiale medier, som gir 10 % økning fra sist undersøkelse. For oss bekrefter det at vår digitale satsing fungerer, og gir motivasjon for å utvikle oss videre digitalt.
Et gledelig funn i undersøkelsen er at hele 50 % av våre ansatte innen on/offshore har blitt anbefalt av andre å jobbe for oss.

Noen nøkkeltall fra undersøkelsen:

Er du tilfreds med Veksthuset som arbeidsgiver ? 96%
Er du tilfreds med oppfølgingen fra rådgiver i Veksthuset ? 88%
Er Veksthuset pålitelige ? 90%
Ville du anbefalt Veksthuset som arbeidsgiver til andre? 96%
Med jobben de har via Veksthuset:
Tilfredshet med arbeidsoppgavene i jobben? 96%
Godt fysisk arbeidsmiljø ? 97%
Tilfredshet med jobben generelt ? 96%

– Vi er takknemlige for at så mange av våre ansatte har valgt å svare på høstens undersøkelse. For oss er det viktig at de ansatte skal få anledning til å gi en tilbakemelding på hvordan vi er som arbeidsgiver, og hvordan de trives i jobben de har via oss. Det er også viktig for oss å måle hvor tilfredse de er med det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen med tanke på HMS. Ekstra gledelig å se at våre ansatte svarer høyt også på dette – 97 % er fornøyde.

a man sitting in a chair with a smile on his face.
Sigmund Høye, daglig leder Veksthuset Personal AS FOTO: CoreCom

Kontakt oss i dag

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips