Endringer i lov om midlertidige ansettelser

Endring i lov om midlertidige ansettelser fra 1.juli 2022 – hva betyr det for muligheten for innleie fra bemanningsselskap?

Del her

Facebook
LinkedIn

Midlertidig

Arbeidsgivere hadde tidligere en tilgang til å ansette midlertidig i en periode på inntil 12 måneder – på generelt grunnlag. Ordningen ga bedrifter mulighet til fleksibilitet på inntil 15 % av egen arbeidsstyrke. Dette kunne være aktuelt for eksempel ved usikkerhet på om fremtidig behov for økt arbeidskraft var permanent.

Løsningen ga rom for å redusere risiko for å tilknytte seg permanent arbeidskraft før man var sikker på at det var et vedvarende behov.

Denne generelle adgangen til midlertidige ansettelser i AML $14-9, f) ble fjernet fra 1.juli 2022.

Hva betyr dette for innleie av ansatte?


Denne endringen har ingenting å si for bedrifters mulighet til innleie fra bemanningsselskaper.

AML $14-9, f) har aldri vært et innleiegrunnlag, men har kun definert hvor stor andel av egen arbeidsstyrke et selskap kunne ansette midlertidig.

 

«1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav a til e. […]• Bokstav a sier at man kan leie inn når arbeidet er av midlertidig karakter
• Bokstav b sier at man kan leie inn for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)


(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. […]»

Oppsummert kan bedrifter fortsatt leie inn personell fra bemanningsselskap under forutsetningene listet opp ovenfor.

Ta kontakt

Motta vårt nyhetsbrev

Få dypere forklaringer, ekslusive tilbud og invitasjoner til faglig oppdateringer innen din bransje.

Flere blogger

Inspirasjon jobbsøker

Tømrer, et aktivt yrke

Veksthuset Personal AS har rekruttert mange tømrere og kommer til å rekruttere enda flere fremover. Vi har rekruttert tømrere til faste stillinger for flere av våre kunder, samt tømrere på bemanning

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Motta vårt nyhetsbrev og få dypere innsikt, ekslusive tilbud og invitasjoner til faglig oppdateringer innen din bransje.