Åpenhetsloven hva betyr det for din virksomhet?

Åpenhetsloven gjelder for store virksomheter, hvilket omfatter om lag 8800 bedrifter i Norge, men den vil også påvirke mindre virksomheter.

Del her

Facebook
LinkedIn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022

Formålet med loven er å hjelpe bedrifter til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Store virksomheter defineres som:

  • Gjennomsnittlig antall ansatte over 50 stk
  • Salgsinntekter over 70 MNOK
  • Balansesum over 35 MNOK

Loven skal samtidig sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Hva må bedrifter som omfattes gjøre?


Bedriften må vite hvordan den skal forholde seg til loven og hvilke konsekvenser åpenhetsloven vil kunne få for bedriften. Bedriften er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger:

  • Hele næringskjeden omfattes av aktsomhetsvurderingene. Dette gjelder med andre ord egen virksomhet, men også kunder og leverandører
  • Det er en plikt til å undersøke og vurdere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
    det er et krav om å gjennomføre risikoreduserende tiltak.
  • Risiko må prioriteres basert på alvorlighetsgrad og påvirkningsmulighet


Virksomheter som er omfattet skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30.juni hvert år, og gjøres lett tilgjengelig på bedriftens nettsider.

Sigmund Høye

Daglig leder

+47 91 84 29 26

Hva med underleverandører?

Store virksomheter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for sine leverandørkjeder og forretningspartnere, derfor vil åpenhetsloven også påvirke mindre virksomheter som er underleverandører til større virksomheter.


Lovdata

Du kan lese mer om åpenhetsloven på lovdata sin nettsider ved på følge denne lenken


Ta kontakt

Motta vårt nyhetsbrev

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips

Flere blogger

Nyttige råd jobbsøker

Har du en god heis-pitch?

En heis-pitch er en salgsbeskrivelse av deg selv som skal være kort og konsis. Du skal rekke å si hvem du er, hva du kan og hvor du vil.

Les mer

Veksthusets ekslusive

NYHETSBREV

Få relevante nyheter, hold deg oppdatert på nye regler og få nyttige tips